මුද්දර දැමීම

  • Stamping Aluminum

    ඇලුමිනියම් මුද්දර දැමීම

    මුද්දර කොටස් වාසි වාසි කාමර උෂ්ණත්වයේ දී බොහෝ විට මාධ්‍ය සැකසුම් සිදු කරන බැවින් එය සීතල මුද්දර ලෙසද හැඳින්වේ. මුද්දර සෑදීම ලෝහ පීඩන සැකසුම් ක්‍රමවලින් එකකි. එය ලෝහ ප්ලාස්ටික් විරූපණ න්‍යාය මත පදනම් වූ ද්‍රව්‍ය සැකසීමේ ඉංජිනේරු තාක්‍ෂණයකි. මුද්දර සැකසීම සඳහා අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය සාමාන්‍යයෙන් පත්රය හෝ තීරුවකි, එබැවින් එය ෂීට් ලෝහ මුද්දර ලෙසද හැඳින්වේ. (1) මුද්දර කොටස්වල මානයන්හි නිරවද්‍යතාවය අච්චුව මගින් සහතික කර ඇති අතර එය සමාන වේ ...